Válás hazai anyakönyvezése

Ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy először a házasságot kell a fent leírtak szerint anyakönyveztetni, majd ezt követően a válást. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető.

Külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasság (válás) hazai anyakönyvezéshez érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okirat – útlevél, személyazonosító igazolvány, vagy három évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány – szükséges. 

Töltse ki a válás hazai anyakönyvezésének adatlapját

Milyen dokumentumokat kell csatolni?

1. A válást igazoló okirat (anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági végzés), hiteles magyar fordítással.

Az eredeti okmányról a konzulátus hiteles másolatot készít. 

2. Magyar házassági anyakönyvi kivonat (Ha a házasságkötés hazai anyakönyvezése még nem történt meg, további információt a Házasság hazai anyakönyvezése menüpont alatt talál.)

3. A magyar állampolgársággal rendelkező házastárs(ak) magyar állampolgárságát igazoló okirata (érvényes útlevél, érvényes személyi igazolvány vagy állampolgársági bizonyítvány), illetve a születési anyakönyvi kivonat 

4. Külföldi állampolgár házastárs útlevele

5. Amennyiben a házassági nevét is módosítani kívánja (például újra a leánykori nevét használná), úgy a "kérelem házassági névviselési forma megváltoztatására" adatlapot is ki kell tölteni

A kérelem benyújtása

A kérelem benyújtása személyesen, a wellingtoni konzulátuson történik. Van lehetőség postai benyújtásra, ez esetben aláírását közjegyző vagy tiszteletbeli konzul előtt hitelesíttetnie (személyazonosságát érvényes dokumentummal – útlevél, személyi igazolvány – igazolnia) kell.

Az eljárás várható időtartama

A Nagykövetségen keresztül indított anyakönyvezési eljárás válás anyakönyvezése esetén 3–5 hónapot vehet igénybe.

A válás anyakönyvezése díjmentes, de a fordítás és másolat hitelesítések díjkötelesek.