Magyarországról lehetőség van anyakönyvi kivonatok beszerzésére. A kérelmet személyesen, illetve postai úton is be lehet nyújtani. A kért okirat átlagosan 2-3 hónap elteltével érkezik meg.

Az okirat beszerzéséhez benyújtani szükséges:

Milyen anyakönyvi kivonatokat szerezhetek be?

Kizárólag olyan magyar anyakönyvi kivonat beszerzését lehet kezdeményezni, amely Magyarország jelenlegi területén történt anyakönyvi eseményt rögzít. A kötelező állami anyakönyvezés 1895. óta létezik, ezt megelőzően az anyakönyvi eseményeket az egyházközségek jegyezték fel. 1895 előtti anyakönyvi kivonat beszerzése iránti kérelemben éppen ezért minden esetben kérjük közölni az érintett személy(ek) felekezeti hovatartozását is.

Minden anyakönyvi esemény vonatkozásában szükségesek a következő adatok pontos ismerete:

  • Születési név
  • Születés pontos helye és időpontja (év, hónap, nap), Budapest esetén a kerület megjelölése
  • Édesanya lánykori neve
  • Édesapa neve
  • Házasság esetén a házasságkötés pontos helye és időpontja (év, hónap, nap), Budapest esetén a kerület megjelölése.

Milyen mellékleteket kell magammal hoznom?

Saját okirat, vagy kiskorú gyermeke esetén:

Érvényes személyazonosító okmánnyal igazolnia kell magát.

Nem saját okirat esetén:

Be kell mutatni a kérelmezés indokául szolgáló okiratot (például a rokonságot igazoló anyakönyvi kivonat, folyamatban lévő jogvitáról szóló okirat stb.).

Az anyakönyvi kivonat érintettjének meghatalmazást szükséges készíteni. A meghatalmazást vagy saját maga kézzel írja és aláírj, vagy pedig más által írt meghatalmazást aláírja és az aláírást két tanú hitelesíti az aláírásával. A meghatalmazás eredeti példányban szükséges.

Meghalt személy esetén a halálesetet igazoló dokumentum (anyakönyvi kivonat) másolat szükséges.

Postai benyújtás esetén az aláírást tiszteletbeli konzulnak vagy regisztrált közjegyzőnek kell hitelesítenie.

Az anyakönyvi kivonat beszerzése díjmentes.