12 év alatti kiskorú személynek az állandó magánútlevél iránti kérelmet személyesen vagy postai úton is be lehet nyújtani. 

A kérelem postai úton történő benyújtásához szükséges:

 • regisztrált közjegyző által készített aláírás hitelesítés (a hozzájáruló nyilatkozaton) csatolása  - mindkét szülőnek meg kell jelennie a közjegyző előtt! Amennyiben közjegyző hitelesíti aláírását, a Konzulátusnak azt diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátnia.

Személyes benyújtás esetén főszabályként mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához (a gyermeknek 12 éves kor alatt nem szükséges megjelennie). Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet, amennyiben a másik szülőtől származó hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A hozzájáruló nyilatkozatot azonban tiszteletbeli konzulnak vagy regisztrált közjegyzőnek kell hitelesítenie. Figyelem! Amennyiben közjegyző hitelesíti aláírását, a Konzulátusnak azt diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátnia.

A gyermek útlevélkérelemhez szükséges:

 • konzuli adatlap
 • szülői hozzájáruló nyilatkozat - a konzul vagy tb. konzul/közjegyző előtt kell aláírni mindkét szülőnek
 • Nyilatkozat hat éven aluli gyermekek útlevélkérelméhez - Amennyiben a gyermek még nem töltötte be a 6. életévét és az útlevélkérelmet a születés anyakönyvezésével egyidejűleg adják be, az útlevél a rendes eljárási idő alatt (5-8 hét) legyártásra kerül a születés magyarországi anyakönyvezésétől függetlenül. )
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya (a magyar állampolgárságú szülő esetében érvényes magyar személyi igazolvány vagy útlevél)
 • a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata (külföldi anyakönyvi kivonat esetén anyakönyveztetni szükséges a születést)
 • a szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata (külföldi anyakönyvi kivonat esetén anyakönyveztetni szükséges a házasságot)
 • Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők formális írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata stb.) igazolni kell.
 • igazolványkép - egy évnél nem régebbi arcfénykép (fehér háttérrel)
 • magyar szülő aláírása egy üres lapon (szkenneléshez)
 • korábbi, lejárt útlevél 
 • ha a kérelem benyújtása postai úton történik: nyilatkozat a családban nevelt gyermekek számáról - kettő vagy több gyermeket nevelő családok esetében

Figyelem!

 • Amennyiben a gyermek külföldön született és még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, úgy az útlevélkérelem beadásával egyidejűleg a gyermek születésének magyarországi anyakönyvezését kell kérelmezni
 • Ha a szülők házassága Magyarországon még nem került anyakönyvezésreezt is kezdeményezni szükséges.
 • Ha a szülők nem házasok, a gyermek édesapja apai elismerő nyilatkozatot kell tegyen a konzul előtt, ez esetben azonban a kérelmet postai úton nem lehet beadni, kizárólag személyesen!

Kérjük, hogy a legfrissebb információkért látogassa meg a Konzuli Szolgálat honlapját: https://konzinfo.mfa.gov.hu/ugyintezes-a-konzulnal#ugyintezes-kulfoldon

Az eljárás díjköteles, melyről díjtáblázatunkban találnak információt.