A konzulátus a konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok magyar nyelvről angolra, illetve angol nyelvről magyarra fordításának hitelesítését vállalja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a konzuli tisztviselő okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól szóló 1/2002. (I.23.) KÜM-IM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, speciális nyelvi szakismeretket feltételező okiratok fordításának hitelesítését a konzuli tisztviselő megtagadhatja.

A fordítás hitelesítése céljából a szöveget a fordítással együtt kell benyújtania. Az elkészített fordításokat hitelesíttetheti a konzuli ügyfélfogadás során, vagy postai úton.

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély), postai úton benyújtott kérelemnél pedig annak másolatát kell beküldeni.

Az eljárás díjköteles, melyről díjtáblázatunkban találnak információt.

- idegen nyelvről magyar nyelvre (oldalanként) 

- magyar nyelvről idegen nyelvre (oldalanként) 

Bemutatott fordítás hitelesítése

- idegen nyelvről magyar nyelvre (oldalanként) 

- magyar nyelvről idegen nyelvre (oldalanként) 

Kérjük, hogy a legfrissebb információkért látogassa meg a Konzuli Szolgálat honlapját: https://konzinfo.mfa.gov.hu/ugyintezes-a-konzulnal#ugyintezes-kulfoldon