Külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezése

A konzulátus kéri, hogy az elhunyt hozzátartozója nyomtatott betűkkel töltse ki a külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezésének adatlapját

Milyen dokumentumokat kell csatolni?

1. A külföldi, 3 hónapnál nem régebbi, eredeti halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással.

A külföldi eredeti okiratot Magyarországon irattárba helyezik és helyette állítják ki és küldik meg a magyar anyakönyvi kivonatot.

Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud új kivonatot beszerezni, kérjük csatolja a birtokában lévő első eredeti okmányt, jelezve, hogy kéri arról hiteles másolat készítését.

2. Az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonatának másolata

3. Az elhunyt családi állapotának igazolására a magyar házassági anyakönyvi kivonat másolata, ha időközben elvált akkor bontóítélet másolata hiteles magyar fordítással ,vagy ha özvegy akkor házastársa halotti anyakönyvi kivonatának másolata hiteles magyar fordítással.

A kérelem benyújtása személyesen, a wellingtoni konzulátuson történik.

Ha a kérelmező a külképviselettől nagy távolságra lakik, vagy a külképviseleten történő megjelenése nem lehetséges, postai úton is benyújthatja a kérelmet. Ez esetben aláírását regisztrált közjegyző vagy tiszteletbeli konzul előtt hitelesíttetnie (személyazonosságát érvényes dokumentummal – útlevél, személyi igazolvány – igazolnia) kell.

A haláleset hazai anyakönyvezési eljárása díjmentes, de a másolat és fordítás hitelesítés díjköteles.