Ideiglenes magánútlevél igénylése
 
Ha a magyar állampolgárnak a külföldre utazáshoz felhasznált útlevelét ellopták, az elveszett, megrongálódott, vagy az okmány más okból utazásra alkalmatlanná vált, magyarországi hazatérés céljából ideiglenes magánútlevél igényelhető a nagykövetség konzuli osztályán. Az ideiglenes útlevél érvényességi idejét az utazáshoz igazodóan állapítjuk meg. 
 
Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalási kötelezettség nincs. 
 
Főszabály szerint nem állítunk ki ideiglenes magánútlevelet az Új-Zélandon élő (dolgozó, tanuló, stb.) magyar állampolgároknak. 
 
A hazautazási célú ideiglenes magánútlevél iránti kérelem mellékletei
 
1. Kitöltött és aláírt igénylőlap
 
2. Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük a személyazonosításra alkalmas bármilyen fényképes okmány      bemutatását. Az eltulajdonított útlevélről hivatalos jegyzőkönyvet kell kitölteni, amelyhez lehetőség                szerint  kérjük csatolni az új-zélandi rendőrségi jegyzőkönyvet is.
 
3. Két db színes igazolványkép. Fénykép készítésére a konzuli osztályon nincs lehetőség. A fényképek          hátoldalán kérjük a nevet és a születés idejét feltüntetni. 
 
4. Kitöltött konzuli adatlap.
 
5. Annak dokumentálása, hogy az utazás sürgős. Például bajba jutott turista visszafelé útra szóló      repülőjegye. FIGYELEM! Az utazást igazoló dokumentumot kinyomtatva kérjük bemutatni, nem elegendő      a telefonban szereplő visszaigazolás bemutatása!
 
Az ideiglenes magánútlevél Magyarországra történő belépést követően újabb külföldi utazásra nem használható. Az ideiglenes útlevelet hazaérkezést követően 5 munkanapon belül le kell adni a KEKKH Központi Okmányirodában, az okmányirodában vagy a jegyzőnél.
 
További feltétel ideiglenes magánútlevél igénylésekor 18 év alatti személynek:
 
A gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata;
 
Mindkét szülő érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya (útlevél vagy személyi igazolvány);
 
Mindkét szülő személyes jelenléte, vagy az eljáró szülőnek be kell mutatnia a távollévő szülő hozzájáruló      nyilatkozatát, illetve a szülői felügyeleti jog kizárólagos  gyakorlásáról szóló  okiratot. Szülői hozzájáruló           nyilatkozat tehető a konzuli osztályon vagy közjegyző előtt.
 
Egy  szülő jelenléte mindenképpen szükséges, a másik szülő jelenléte pótolható a leírtak szerint a szülői       hozzájáruló nyilatkozattal!
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak azon közjegyzők hitelesítését fogadjuk el, akik pecsét és aláírás mintájával a konzulátus rendelkezik. A közjegyzők aktuális listája a „konzuli információ” főcím alatt, a „közjegyzők” menüpont alatt érhető el. A nagykövetség honlapján közzétett listán nem szereplő közjegyző, valamint ügyvéd (solicitor),  hitelesítését nem áll módunkban elfogadni!
 
Ideiglenes magánútlevél kiállítása az Új-Zélandon élő (munkavállaló, tanuló, stb.) magyar állampolgároknak
 
Főszabály szerint nem állítunk ki ideiglenes magánútlevelet Új-Zélandon élő (dolgozó, tanuló, stb.) magyar állampolgároknak.
 
A tartósan az Új-Zélandon élő magyar állampolgároknak állandó magánútlevelet kell igényelnie, ideiglenes magánútlevelet - rendkívüli kivételes helyzetektől eltekintve - nem állítunk ki. 
 
A magánútlevél érvényességi idejének figyelemmel kísérése minden állampolgár saját felelőssége, ezért nem áll módunkban ideiglenes magánútlevelet kiállítani amennyiben a magyar állampolgár útlevele lejárt, és emiatt nem tudja igazolni a személyazonosságát, vagy megkezdeni utazását. Az ideiglenes útlevél kiállítását önmagában nem alapozza meg az, hogy az állampolgár megvásárolta az utazáshoz szükséges menetjegyét.
 
A tartósan Új-Zélandon tartózkodó magyar állampolgároknak az alábbi kivételes esetekben állítunk ki ideiglenes magánútlevelet magyarországi hazatérés céljából:
 
a magánútlevelet, illetve személyi igazolványt ügyintézés céljából  beküldték valamely új-zélandi hatóságnak,  és      az adott hatóság írásban igazolja, hogy elvesztés miatt nem tudja visszaadni az okmányt;
 
a magyar állampolgár élethelyzetében beállt hirtelen változás miatt véglegesen haza kíván térni Magyarországra,   és nincs lehetősége a magánútlevél elkészültét kivárni. A rendkívüli élethelyzetről nyilatkozni kell, illetve  dokumentummal igazolni;
 
a magyarországi utazást sürgős élethelyzet indokolja – például haláleset, bírósági, hatósági idézés, stb. – amelyet    minden esetben dokumentummal kell igazolni;
 
újszülött esetében valamely sürgős ok miatt nincs lehetőség a magyarországi anyakönyvezés és a magánútlevél     elkészültének kivárására;
 
Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelem nem adható be hónapokkal az utazás előtt, csak az azt közvetlenül megelőző legfeljebb 15 nappal korábban.
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ideiglenes útlevél kiállításának indokoltságáról  a bemutatott dokumentumok alapján a konzul dönt. 
 
Előzetes időpont foglalási kötelezettség nincs. A hazatérésre szóló ideiglenes magánútlevél kiállításának eljárási ideje 1-2 munkanap.