A vámról szóló 1995. C. tv. teljes hatályon kívül helyezése, és az uniós vámszabályok átvétele miatt a vámeljárással kapcsolatos konzuli feladatok módosultak. Képviseletünk már nem állít ki hatósági bizonyítványt magyarországi vámkezeléshez. Az Európai Uniós csatlakozásunkat követően (2004. május 1.) a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) értesítette az illetékes vámhivatalokat, hogy a vámmentes vámkezeléshez az ügyféltől nem követelhető meg a konzul által kiállított irat. A magyarországi vámkezeléshez szükséges információ ugyanott a www.nav.gov.hu honlapon található.

Javasoljuk, hogy a vámügyintézés megkezdése előtt az eljárás részletes szabályairól kérjen írásos tájékoztatást a központi vámhatóságtól: Váminformáció 1108 Budapest Harmat u. 202. Telefon : 06-1-301-6951 Kék szám: 06-40-FINÁNC (06-40-346262) E-mail: vam.info@nav.gov.hu; vagy/és keresse fel magyarországi lakcíme szerinti NAV hivatalt, ahol a vámeljárást kívánja elindítani.

Vámmentesen vámkezelhetők azok a személyes vagyontárgyak, amelyeket azok a természetes személyek hoznak be, akik az állandó tartózkodási helyüket az Európai Unióhoz nem tartozó országból a Magyar Köztársaságba helyezik át, feltéve, ha azok:

 • a körülmények által indokolt különleges eseteket kivéve, az érintett személy birtokában vannak és a korábbi állandó tartózkodási helyén legalább hat hónapig használta őket, mielőtt a harmadik országban megszűnik az állandó tartózkodási helye, továbbá
 • ugyan azt a célt szolgálja, mint az előző lakhelyén.


A 'személyes vagyontárgy' bármely, az érintettek személyes használatára szánt, vagy háztartási szükségleteiket kielégítő tulajdont jelenti.

A 'személyes vagyontárgy' körébe tartoznak:

 • háztartási célú ingóságok,
 • kerékpárok és motorkerékpárok, magán gépjárművek és azok pótkocsijai, kemping lakóautók, kedvtelési célú hajók és magánrepülőgépek.


A rendes családi szükségleteknek megfelelő háztartási célú élelmiszerek, háziállatok és nyerges állatok, valamint az iparművészeti vagy bölcsészettudományi hordozható eszközök, melyek az érintett személy foglalkozásának vagy hivatásának a folytatásához szükségesek, szintén a 'személyes vagyontárgyak' körébe tartoznak. Nem tekinthetők személyes vagyontárgynak, az olyan árucikkek, melyek jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva kereskedelmi célt szolgálnak.

A 'háztartási célú ingóságok' az érintett(ek) személyes használatára vagy háztartási igényei(k) kielégítésére szánt személyes ingóságot, ruhaneműt, lakberendezést és felszereléseket jelentik.

A vámmentesség további feltétele, hogy csak olyan személy(ek) áruinak vámkezelése során alkalmazható, aki(k)nek az állandó tartózkodási helye folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a közösség vámterületén kívül volt.

Ettől a feltételtől el lehet tekinteni, amennyiben az érintett személynek egyértelműen az volt a szándéka, hogy folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a Közösség vámterületén kívül lakjon.

Nem vámkezelhetők vámmentesen:

 1.      alkoholtartalmú termékek;
 2.     dohány és dohányból készült termékek;
 3.      kereskedelmi szállító eszközök;
 4.     foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt tárgyak, kivéve a kézműves vagy szabadfoglalkozású tevékenység hordozható eszközeit, melyet az érintett hivatásának gyakorlásához szükségesek

Főszabályként csak a letelepedéstől számított 12 hónapon belül az Európai Unió vámterületén szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgyak vonatkozásában adható meg a kedvezmény.

A személyes vagyontárgyak behozatala a fent említett határidőn belül több 'részletben' is történhet, amennyiben azok megfelelnek az általános követelményeknek.

A vámmentesen vámkezelt személyes vagyontárgyak, a vámeljárás lefolytatásától számított egy éven belül csak a behozatalkori vámteher megfizetése után adható kölcsönbe, tehető le biztosítékként, adható bérbe és ruházható át akár ellenszolgáltatás mellett, vagy a nélkül.

A vámmentes vámkezelésre lehetőség van az előtt is mielőtt az érintett személy állandó tartózkodási helyét áthelyezné a Magyar Köztársaság területére, feltéve, hogy hat hónapon belül ténylegesen letelepszik a magyarországi állandó tartózkodási helyén. Ebben az esetben az előírt - 6 hónapos használatra vonatkozó - időszakot attól a naptól kell számítani, amikor a személyi tulajdont behozták a Magyarország vámterületére. Az ilyen eljárás során vámbiztosítékot kell nyújtani, melynek mértékét a vámhivatal állapítja meg, figyelemmel a vám és a nem közösségi adók és díjak mértékére.

Amennyiben a fentiek alapján lehetőség van a vámmentes vámkezelésre az egyúttal általános forgalmi adó fizetési kötelezettségtől mentes eljárást is feltételez.

Hazatelepülőnek minősül az a magyar állampolgár, aki egy évet meghaladóan

a./ külföldi letelepedés céljából (ideértve azokat a magyar állampolgárokat, akik Magyarország területét 1993. január 1-je előtt – nem a külföldi letelepedés szándékával – hagyták el.),

b./ házastársi együttélés,

c./ külföldi kiküldetés,

d./ külföldi egyéni- vagy kiközvetítésen alapuló munkavállalás,

e./ tanulmányok folytatása céljából tartózkodott külföldön.

 

Az a magyar állampolgár, aki kiküldetés, egyéni- vagy kiközvetítésen alapuló munkavállalás, tanulmányok folytatása céljából tartózkodott külföldön (lásd: fenti c./, d./, e./ pontok), “hazatelepülő” jogállását az alábbi okmányokkal is igazolhatja a magyar vámhatóság számára:

 1. külföldi tartózkodásának az illetékes magyarországi önkormányzatnál vagy a  főkonzulátusnál  tett előzetes bejelentésének igazolásával,
 2. munkaszerződéssel, munkavállalási engedéllyel és/vagy a kiküldő szervnek, a külföldi munkáltatónak, megbízónak az igazolásával,
 3. tanulmányok folytatása esetén tartózkodási engedéllyel, érvényes leckekönyvvel, bizonyítvánnyal. 

  Vámmentesen vámkezelhetők azok a személyes vagyontárgyak, amelyeket azok a természetes személyek hoznak be, akik az állandó tartózkodási helyüket az Európai Unióhoz nem tartozó országból a Magyar Köztársaságba helyezik át, feltéve, ha azok:

 4. a körülmények által indokolt különleges eseteket kivéve, az érintett személy birtokában vannak és a korábbi állandó tartózkodási helyén legalább hat hónapig használta őket, mielőtt a harmadik országban megszűnik az állandó tartózkodási helye, továbbá
 5. ugyan azt a célt szolgálja, mint az előző lakhelyén.

 6. A 'személyes vagyontárgy' bármely, az érintettek személyes használatára szánt, vagy háztartási szükségleteiket kielégítő tulajdont jelenti.

  A 'személyes vagyontárgy' körébe tartoznak:

 7. háztartási célú ingóságok,
 8. kerékpárok és motorkerékpárok, magán gépjárművek és azok pótkocsijai, kemping lakóautók, kedvtelési célú hajók és magánrepülőgépek.

 9. A rendes családi szükségleteknek megfelelő háztartási célú élelmiszerek, háziállatok és nyerges állatok, valamint az iparművészeti vagy bölcsészettudományi hordozható eszközök, melyek az érintett személy foglalkozásának vagy hivatásának a folytatásához szükségesek, szintén a 'személyes vagyontárgyak' körébe tartoznak. Nem tekinthetők személyes vagyontárgynak, az olyan árucikkek, melyek jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva kereskedelmi célt szolgálnak.

  A 'háztartási célú ingóságok' az érintett(ek) személyes használatára vagy háztartási igényei(k) kielégítésére szánt személyes ingóságot, ruhaneműt, lakberendezést és felszereléseket jelentik.

  A vámmentesség további feltétele, hogy csak olyan személy(ek) áruinak vámkezelése során alkalmazható, aki(k)nek az állandó tartózkodási helye folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a közösség vámterületén kívül volt.

  Ettől a feltételtől el lehet tekinteni, amennyiben az érintett személynek egyértelműen az volt a szándéka, hogy folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a Közösség vámterületén kívül lakjon.

  Nem vámkezelhetők vámmentesen:

 10.      alkoholtartalmú termékek;
 11.     dohány és dohányból készült termékek;
 12.      kereskedelmi szállító eszközök;
 13.     foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt tárgyak, kivéve a kézműves vagy szabadfoglalkozású tevékenység hordozható eszközeit, melyet az érintett hivatásának gyakorlásához szükségesek
 14. Főszabályként csak a letelepedéstől számított 12 hónapon belül az Európai Unió vámterületén szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgyak vonatkozásában adható meg a kedvezmény.

  A személyes vagyontárgyak behozatala a fent említett határidőn belül több 'részletben' is történhet, amennyiben azok megfelelnek az általános követelményeknek.

  A vámmentesen vámkezelt személyes vagyontárgyak, a vámeljárás lefolytatásától számított egy éven belül csak a behozatalkori vámteher megfizetése után adható kölcsönbe, tehető le biztosítékként, adható bérbe és ruházható át akár ellenszolgáltatás mellett, vagy a nélkül.

  A vámmentes vámkezelésre lehetőség van az előtt is mielőtt az érintett személy állandó tartózkodási helyét áthelyezné a Magyar Köztársaság területére, feltéve, hogy hat hónapon belül ténylegesen letelepszik a magyarországi állandó tartózkodási helyén. Ebben az esetben az előírt - 6 hónapos használatra vonatkozó - időszakot attól a naptól kell számítani, amikor a személyi tulajdont behozták a Magyarország vámterületére. Az ilyen eljárás során vámbiztosítékot kell nyújtani, melynek mértékét a vámhivatal állapítja meg, figyelemmel a vám és a nem közösségi adók és díjak mértékére.

  Amennyiben a fentiek alapján lehetőség van a vámmentes vámkezelésre az egyúttal általános forgalmi adó fizetési kötelezettségtől mentes eljárást is feltételez.

  Hazatelepülőnek minősül az a magyar állampolgár, aki egy évet meghaladóan

  a./ külföldi letelepedés céljából (ideértve azokat a magyar állampolgárokat, akik Magyarország területét 1993. január 1-je előtt – nem a külföldi letelepedés szándékával – hagyták el.),

  b./ házastársi együttélés,

  c./ külföldi kiküldetés,

  d./ külföldi egyéni- vagy kiközvetítésen alapuló munkavállalás,

  e./ tanulmányok folytatása céljából tartózkodott külföldön.

   

  Az a magyar állampolgár, aki kiküldetés, egyéni- vagy kiközvetítésen alapuló munkavállalás, tanulmányok folytatása céljából tartózkodott külföldön (lásd: fenti c./, d./, e./ pontok), “hazatelepülő” jogállását az alábbi okmányokkal is igazolhatja a magyar vámhatóság számára:

 15. külföldi tartózkodásának az illetékes magyarországi önkormányzatnál vagy a  főkonzulátusnál  tett előzetes bejelentésének igazolásával,
 16. munkaszerződéssel, munkavállalási engedéllyel és/vagy a kiküldő szervnek, a külföldi munkáltatónak, megbízónak az igazolásával,
 17. tanulmányok folytatása esetén tartózkodási engedéllyel, érvényes leckekönyvvel, bizonyítvánnyal.