Házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges:

1. adatlap a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

2. külföldi házassági anyakönyvi kivonat

Figyelem! Ha a házasságot nem Új-Zélandon kötötték, a legtöbb esetben az eredeti okiratot a kibocsátó állam illetékes hatóságának diplomáciai felülhitelesítéssel vagy ún. Apostille tanúsítvánnyal kell ellátnia. Kérjük, hogy ez ügyben érdeklődjön a házasságkötés helye szerinti országban lévő magyar konzulátuson.

3. A házas felek érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okirata (érvényes személyi igazolvány, érvényes vagy egy évnél nem régebben lejárt magyar útlevél, 3 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány vagy honosítási okirat)

Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolására: útlevélmásolat.

5. A magyar házastárs születési anyakönyvi kivonata

6. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok

7. Ha a magyar fél nem rendelkezik sem magyarországi lakhellyel (magyar lakcímet tartalmazó magyar lakcímkártyával), sem olyan lakcímkártyával, mely szerint „Külföldön élő magyar állampolgár”, akkor a kérelem nyomtatvány 5. pontjában kell a külföldön élő magyar állampolgárként a nyilvántartásba vételt kérni.

 

Az új-zélandi anyakönyvi kivonatokhoz Apostille csatolása nem szükséges és hiteles fordítást sem kell csatolni!

Postai benyújtás esetén az anyakönyvezésre irányuló kérelmet regisztrált közjegyző vagy tiszteletbeli konzul előtt kell aláírni. Ha ezt az utat választják, akkor a közjegyző többletköltséget jelent, illetve a közjegyzői hitelesítés felülhitelesítéséért a konzulátus külön díjat számol fel.