Születés hazai anyakönyveztetése esetén szükséges:

1. adatlap külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez - a nyomtatványt mindkét szülőnek alá kell aláírnia!

2. szülők érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okiratának másolata (érvényes személyi igazolvány, érvényes vagy egy évnél nem régebben lejárt magyar útlevél) – ha nem magyar az egyik szülő, az ő érvényes személyazonosításra alkalmas okirata is szükséges

3. a gyermek külföldi anyakönyvi kivonata

4.

a, a szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata

VAGY

b, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat (amennyiben a szülők nem voltak házasok a gyermek születésének pillanatában) Kérjük a vonatkozó tájékoztatót is megismerni (Anyakönyvezés/ Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat)

VAGY

c. külföldi házassági anyakönyvi kivonat és a házasság hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem

5. Adatlap személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez

a.) Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vételhez 

VAGY

b) Kérelem külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vételhez - ezt az anyakönyvezési kérelem nyomtatvány VI. pontjában kell nyilatkozni!

Az új-zélandi anyakönyvi kivonatokhoz Apostille csatolása nem szükséges és hiteles fordítást sem kell csatolni!

Postai benyújtás esetén az anyakönyvezésre irányuló kérelmet regisztrált közjegyző vagy tiszteletbeli konzul előtt kell aláírni. Ha ezt az utat választják, akkor a közjegyző többletköltséget jelent, illetve a közjegyzői hitelesítés felülhitelesítéséért a konzulátus külön díjat számol fel.