Házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges:

1. adatlap a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

2. külföldi házassági anyakönyvi kivonat

Figyelem! Ha a házasságot nem Új-Zélandon kötötték, a legtöbb esetben az eredeti okiratot a kibocsátó állam illetékes hatóságának diplomáciai felülhitelesítéssel vagy ún. Apostille tanúsítvánnyal kell ellátnia. Kérjük, hogy ez ügyben érdeklődjön a házasságkötés helye szerinti országban lévő magyar konzulátuson.

3. A házas felek érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okirata (érvényes személyi igazolvány, érvényes vagy egy évnél nem régebben lejárt magyar útlevél, 3 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány vagy honosítási okirat)

Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolására: útlevélmásolat.

5. A magyar házastárs születési anyakönyvi kivonata

6. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok

7. Ha a magyar fél nem rendelkezik sem magyarországi lakhellyel (magyar lakcímet tartalmazó magyar lakcímkártyával), sem olyan lakcímkártyával, mely szerint „Külföldön élő magyar állampolgár”, akkor a kérelem nyomtatvány 5. pontjában kell a külföldön élő magyar állampolgárként a nyilvántartásba vételt kérni.

Postai benyújtás esetén az anyakönyvezésre irányuló kérelmet regisztrált közjegyző vagy tiszteletbeli konzul előtt kell aláírni. Ha ezt az utat választják, akkor a közjegyző többletköltséget jelent, illetve a közjegyzői hitelesítés felülhitelesítéséért a konzulátus külön díjat számol fel.

Kérjük, hogy a legfrissebb információkért látogassa meg a Konzuli Szolgálat honlapját: https://konzinfo.mfa.gov.hu/ugyintezes-a-konzulnal#ugyintezes-kulfoldon

Letölthető nyomtatványok: https://konzinfo.mfa.gov.hu/konzuli-szolgaltatas/nyomtatvanyok