Honosítás

A honosítási eljárás az állampolgárság megszerzésére irányul, az állampolgársági vizsgálat célja pedig a magyar állampolgárság fennállásának megállapítása.

Honosítással az a külföldi személy szerezhet magyar állampolgárságot, aki még soha nem volt magyar állampolgár.

Honosítás feltételei:

  • Nyolcévi folyamatos magyarországi ittlakás - állandó bejelentett lakóhellyel (lakcímkártyával) rendelkezik
  • Büntetlen előélet, valamint büntetőeljárás nincs folyamatban a kérelmező ellen.
  • Biztosított magyarországi lakhatás és megélhetés.
  • A kérelmező honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.
  • Alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven vizsgát kell tenni.

A kedvezményes honosítás feltételei:

I. Háromévi folyamatos magyarországi ittlakás után kedvezményes honosítást kérhet az aki:

 - Magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él vagy házassága a házastárs halálával szűnt meg

 - Kiskorú gyermeke magyar állampolgár

- Magyar állampolgár fogadta örökbe (és időközben nagykorúvá vált)

- Magyar hatóság menekültként elismerte

- Hontalan

II. Ötévi folyamatos magyarországi ittlakás után kedvezményes honosítást kérhet az aki:

- Magyarország területén született

- Kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet

 

Kötelező mellékletek

- kitöltött honosítási kérelem

- a kérelmező 1 db arcfényképe

- eredeti születési anyakönyvi kivonat, és a családi állapotot igazoló eredeti okmányok pl.: házassági, halotti anyakönyvi kivonatot, jogerős bontóítéletet

- magyarországi lakhatás és megélhetés igazolása

- magyar állampolgár által örökbefogadott gyermek esetében a magyar gyámhatóság jogerős határozata

- igazolás az alkotmányos alapismeretek (állampolgársági) vizsgáról, vagy a vizsga alóli mentesülést igazoló okirat.

 

Honosítási kérelmek elbírálása a Budapest Főváros Kormányhivatal (BFKH) hatásköre.

A kitöltendő nyomtatványt itt találják.