Születés hazai anyakönyveztetése esetén szükséges:

1. adatlap külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez - a nyomtatványt mindkét szülőnek alá kell aláírnia!

2. szülők érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okiratának másolata (érvényes személyi igazolvány, érvényes vagy egy évnél nem régebben lejárt magyar útlevél) – ha nem magyar az egyik szülő, az ő érvényes személyazonosításra alkalmas okirata is szükséges

3. a gyermek külföldi anyakönyvi kivonata

4. a szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata

VAGY

b, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat (amennyiben a szülők nem voltak házasok a gyermek születésének pillanatában) Kérjük a vonatkozó tájékoztatót is megismerni (Anyakönyvezés/ Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat)

VAGY

c. külföldi házassági anyakönyvi kivonat és a házasság hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem

5. Adatlap személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez

a.) Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vételhez 

VAGY

b) Kérelem külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vételhez - ezt az anyakönyvezési kérelem nyomtatvány VI. pontjában kell nyilatkozni!

Postai benyújtás esetén az anyakönyvezésre irányuló kérelmet regisztrált közjegyző vagy tiszteletbeli konzul előtt kell aláírni. Ha ezt az utat választják, akkor a közjegyző többletköltséget jelent, illetve a közjegyzői hitelesítés felülhitelesítéséért a konzulátus külön díjat számol fel.

Kérjük, hogy a legfrissebb információkért látogassa meg a Konzuli Szolgálat honlapját: https://konzinfo.mfa.gov.hu/ugyintezes-a-konzulnal#ugyintezes-kulfoldon

Letölthető nyomtatványok: https://konzinfo.mfa.gov.hu/konzuli-szolgaltatas/nyomtatvanyok