Külföldi letelepedés bejelentése 

A magyar állampolgár azt a tényt, hogy Magyarország területét külföldön történő letelepedés szándékával elhagyja (életvitelszerűen, állandó jelleggel külföldön kíván élni), bármely Járási Hivatalnál, külképviseleten vagy Ügyfélkapun keresztül bejelentheti.

Annak eldöntése, hogy a magyar állampolgár mikor érzi úgy, hogy hosszútávon külföldön szeretne letelepedni és ezért külföldön élőként veteti magát nyilvántartásba, az az állampolgár döntése.

A külföldi letelepedés bejelentését követően az eljáró hatóság állítja ki az érintett új lakcímigazolványát, melyet a konzuli tisztviselő ad át, vagy kézbesít részére. Az igazolványon „Külföldi lakcím” megjelölés szerepel a lakóhely adatoknál, azaz a kártya azt igazolja, hogy az állampolgárnak nincs magyarországi lakóhelye. 

A külföldi letelepedés bejelentését a magyarországi lakóhelye szerinti illetékes Járási Hivatal bírálja el, így a konzulátuson benyújtott külföldi letelepedés bejelentésének eljárási ideje hosszabb időt vesz igénybe, mintha azt Ön helyben, Magyarországon intézné.

Mit hozzon magával?

  1. Előre kitöltött bejelentő lap, melyet a „Letölthető Nyomtatványok” menüpontban, valamint  a tájékoztatónk végén megtalál.
  2. Érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél
  3. személyi azonosítót és lakcímet igazoló kártya (LIG), melyet köteles leadnia a bejelentéskor, helyette új Lakcímkártyát fog kapni.

 

A külföldi letelepedési szándék bejelentése illetékmentes!

A külföldi letelepedést elektronikusan, Webes ügysegéd útján is be lehet jelenteni. Ennek feltétele, hogy a bejelentő rendelkezzen Ügyfélkapuval. Figyelem a Lakcímkártyát ez esetben is le kell adnia, személyesen vagy meghatalmazottja útján a külképviseleten vagy postai úton. Amennyiben postai úton küldi meg nekünk a lakcímkártyáját, úgy kérjük, hogy írják le, hogy milyen célból küldik azt meg nekünk, illetve mindenképpen írják le az elektronikus bejelentés során kapott azonosítószámot.

Kiskorú gyermek külföldi letelepedésére vonatkozó kérelmét szülője (törvényes képviselője) terjesztheti elő.

A kérelemhez csatolni kell mindkét szülőnek a kiskorú külföldi letelepedésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát. A nyilatkozat letölthető a „letölthető Nyomtatványok” menüpontból.

FIGYELEM! A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség egészen a külföldi letelepedési szándék bejelentéséig fennáll

Külföldi lakcím változásának bejelentése

A változás bejelentését elektronikusan teheti meg, vagy személyesen a konzulátuson.

Elektronikusan:

A bejelentés a www.nyilvantarto.hu weboldalon, a "Webes ügysegéd" segítségével történhet. Ennek használatához nem szükséges ügyfélkapu regisztrációval rendelkezni.

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását követően nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a „külföldi cím” elnevezés szerepel.

Személyesen a konzulátuson:

A személyes benyújtáshoz előzetes időpontfoglalás szükséges

Ügyintézéskor benyújtandó iratok:

  1. Érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (például útlevél, személyazonosító igazolvány) és érvényes Lakcímkártya
  2. Kitöltött kérelem nyomtatvány. A nyomtatványt megtalálja a „Letölthető nyomtatványok” menüpontban. Válassza ki a „Kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához” nyomtatványt.

A külföldi lakcím módosítása illetékmentes.

Kiskorú gyermek külföldi lakcím változásának bejelentéséhez szükséges mindkét szülő jelenléte.

A külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelem

Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy passziválás miatt, vagy, mert soha nem rendelkezett állandó lakóhellyel Magyarországon), kérheti a nyilvántartásba való felvételét. 

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, előzetes időpontfoglalást követően.

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

Mit hozzon magával?

  • Előre kitöltött kérelem adatlap külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez
  • érvényes magyar útlevél;
  • születési anyakönyvi kivonat;
  • házas családi állapot esetén magyar házassági anyakönyvi kivonat;
  • elvált illetve özvegy családi állapot esetén pedig válási illetve özvegyi záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonat.

A nyilvántartásba vételt követően egy olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a „külföldi cím” elnevezés szerepel.

A nyilvántartásba való felvétel illetékmentes.

A lakcímkártya kb. 3-4 hónap elteltével érkezik meg a konzulátusra.

Nyomtatványok: https://konzinfo.mfa.gov.hu/konzuli-szolgaltatas/nyomtatvanyok