Lakcímváltozás, külföldi letelepedés bejelentése és nyilvántartásba vételi kérelem 

A kérelem benyújtására személyesen vagy postai úton kerülhet sor. Ha a kérelmező a külképviselettől nagy távolságra lakik, postai úton is benyújthatja a kérelmet. Ez esetben a kérelmen az aláírását regisztrált közjegyzővel vagy tiszteletbeli konzuli tisztviselővel hitelesíttetnie kell.

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

I. Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelem és külföldi letelepedés bejelentése

Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban, kérheti a nyilvántartásba való felvételét. Ehhez a kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez adatlap és a külföldi letelepedés adatlap kitöltésére van szükség, melyet a konzul előtt személyesen kell aláírni.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • konzuli adatlap
  • érvényes magyar útlevél
  • születési és házassági anyakönyvi kivonat

A nyilvántartásba vételt követően egy olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a „külföldi cím” elnevezés szerepel. A lakcímkártya kb. 2-3 hónap elteltével érkezik meg a konzulátusra.

A külföldön történő letelepedési szándék bejelentésekor a magyar állampolgárnak le kell adnia a külképviseleten a meglévő lakcímkártyáját

II. Gyermek anyakönyvezésekor nyilvántartásba vétel hivatalból

a.) Gyermek nyilvántartásba vétele külföldön élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve magyar állampolgár szülő már bejelentették a végleges külföldi letelepedésüket!

Ez esetben az anyakönyvezési kérelem VI. pontjában kell a gyermek lakcímét regisztrálni (külön nyomtatványt nem kell kitölteni). A kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő magyar lakcímkártyájának másolatát, amelyen „külföldön élő magyar állampolgár” van feltüntetve. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor postai benyújtás esetén a szülő(k) által írt nyilatkozat, miszerint a lakcímkártya nem áll rendelkezésre.

b.) Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve a magyar állampolgár szülő nem jelentették be a végleges külföldi letelepedésüket.

Ez esetben a „Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt kell kitölteni. A kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő magyar lakcímkártyájának a másolatát, amelyen magyarországi lakcím van feltüntetve. A lakcímkártya helyett csatolni lehet a magyar szülő lakhelyét igazoló magyarországi tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolatát. Ha a felsoroltak egyike sem áll rendelkezésre, akkor postai benyújtás esetén a szülő(k) által írt nyilatkozat, miszerint a kért dokumentumok (lakcímkártya, tulajdoni lap, bérleti szerződés) egyike sem áll rendelkezésre. 

IV., Lakcímváltozás bejelentése

A külföldi lakcím megváltozását be lehet jelenteni elektronikusan a "Webes ügysegéd" segítségével, amelynek használatához nem szükséges ügyfélkapu regisztrációval rendelkezni. A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti.

A külföldi lakcím módosításához a kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához adatlapot kell kitölteni. A kérelem beadásához érvényes magyar útlevél és lakcímkártya szükséges.

A külföldi lakcím módosítása illetékmentes.

Az ideiglenes külföldön tartózkodást - lakcímbejelentő lap kitöltésével - akkor kell bejelenteni, ha külföldi tartózkodásának előrelátható időtartama a három hónapot meghaladja.