1. Állami vetület

 

Új-Zélandon általában nem jellemző, hogy kormányzati szinten stratégiát alkossanak az alapvetően, illetve sok esetben kizárólag a privát üzleti szféra által dominált iparágakra. A termelő vagy szolgáltató privát szektort illetően nincs kormányzati stratégia az egészségiparra sem. Ugyanakkor létezik természetesen koncepció az állam által nyújtott egészségügyi ellátás fejlesztésének átfogó céljaira, melyeket a 2016-2026 közötti tízéves egészségügyi stratégia fogalmaz meg. Az ebben felsorolt célok:

 • társadalmi tudatosság erősítése;
 • elérhetőség, emberközelség;
 • értékteremtés, kiemelkedő teljesítmény;
 • integráció, a különböző szolgálatok és szereplők összhangja;
 • okos rendszer.

 

A fenti célok közül a nagyvonalú megfogalmazás és a konkrét részletek hiánya ellenére is mindenképpen releváns az üzleti világ számára az információ és a hozzá kapcsolódó infra­struktúra szerepének növelése az egészségügyi rendszerben, illetve az okos rendszerek kialakítása mind az adminisztrációban, betegirányításban, mind az orvosi vonatkozásokban. A 2018/19-es költség­vetésben[1] közel 21%-os részaránnyal, 18,0 Mrd NZD kiadási tervvel szerepel az egészségügy. Többéves kitekintésben pedig a kormány a 2022 közepéig tartó négyéves periódusban a bázis mellett 3,2 Mrd NZD (2018 szeptemberi árfolyamon kb. 586 Mrd HUF)[2] plusz forrást kíván allokálni az egészégügyre, részben a működési költségekre, de részben a fenti célok elérését szolgáló fejlesztésekre is. A részletek nincsenek számszerűsítve, de a szakmai prioritások között a következők említhetők: onkológia, elhízás és cukor­betegség (beleértve a távolból történő kezelési megoldásokat), szív- és érrendszeri betegségek, mentálhigiénia, veseproblémák.

 

Piactorzító szabályozók nincsenek, de szigorúan szabályozott az állami gyógyszerbeszerzés rendszere, amelyről a következő pont tartalmaz további részleteket.

 

2. Fogadó piac

 

Az Egészségügyi Minisztérium honlapján megtalálható valamennyi állami és magánkórház felsorolása. Állami és magán működtetésben is nagyjából 80-80 intézmény szerepel a listán, ebben azonban mindkét tulajdonosi csoporton belül jelentős számban vannak néhány ágyas kis létesítmények (pl. szülőotthonok, idősgondozók). Pontosabb képet ad szintén a kormány honlapján az az információ, amely mintegy 40-re teszi a nagyobb állami kórházak számát az országban, és kb. 3500-ra a háziorvosok számát. Az OECD adatai alapján a kórházi ágyak száma 13 ezer körül alakul (1000 lakosra 2,7 kórházi ágy), ami OECD viszonylatban igen alacsony érték.[3] A kormány infrastruktúra-fejlesztési tervei között szerepel is a kórházi kapacitások bővítése, mert egyes régiókban már egyértelműen kevés a meglévő kapacitás. Az ellátás színvonala általában véve egy fejlett országhoz méltó, de annak megállapítása szakértő piacfelmérést igényelne, hogy az alkalmazott technológiák és eszközök mennyire tekinthetők korszerűnek.

 

Az orvosi műszerek piaca közel évi 1,5 Mrd NZD-re (275 Mrd HUF) becsülhető, ezen belül mintegy 360 millió NZD (66 Mrd HUF) az import.[4]

 

Az orvosi eszközök gyártóinak és importőreinek szakmai szövetsége, a Medical Technology Association of New Zealand két évvel ezelőtti adatokon nyugvó, de alapvetően ma is releváns legutóbbi átfogó elemzése szerint mintegy 140 belföldi vállalat foglalkozik orvosi eszközök gyártásával, illetve kapcsolódó informatikai fejlesztésekkel az országban. A cégek kb. felének éves árbevétele 1-30 millió NZD között van, és mindössze néhány nemzetközi mércével is nagy vállalat található köztük (pl. az orvosi műszereket gyártó Fisher & Paykel Healthcare, illetve az egészségügy számára szoftvereket fejlesztő Orion Health). A főként KKV méretű vállalatok fő termékei között kisebb műszerek, analitikai és diagnosztikai eszközök és szoftverek, fogyóeszközök, ortopédiai implantátumok, illetve beszállítóként gyártott alkat­részek találhatók. A szektor teljes árbevétele 2015-ben 1,3 Mrd NZD volt, ennek felét egyedül a Fisher & Paykel Healthcare adta, további bő 10%-át az Orion Health. Ugyanekkor a cégek K+F-re 129 millió NZD-t, azaz az árbevétel 10%-át költötték.

 

Az állami megrendelések dominálják az új-zélandi egészégipari értékesítést, de arányukra konkrét számadat nem található. A piac központi szereplője az államilag támogatott gyógyszer­ellátásért, illetve az utóbbi években immár a kórházak műszerellátásáért is felelős szervezet, az egészségügyi miniszter felügyelete alatt álló Pharmaceutical Management Agency (PHARMAC). Ez a hivatal kezeli a költségvetési törvényben az Egészségügyi Minisztérium számára gyógyszerbeszerzésre allokált keretet, a 2018/19-es költségvetési évben 985 millió NZD-t. A PHARMAC-on keresztül futnak a kormányzat működtetésében lévő ellátórendszer számára a gyógyszer­beszerzések, beleértve az önkormányzatok által üzemeltetett rendszereket, kórházakat is. A költségtakarékosság jegyében a beszerzéseknél igyekeznek a generikus szereket előnyben részesíteni, természetesen a minőség szem előtt tartásával. Mellékeljük a PHARMAC honlapján található kimutatásokat a kiadásokban vezető legfontosabb terápiás készít­ményekről, illetve a legfontosabb beszállítókról.

 

A kormányzati elektronikus közbeszerzési portálon (GETS) rendszeresen jelennek meg PHARMAC beszerzési tenderkiírások gyógyszerekre, egyéb fogyóeszközökre és egyszerűbb műszerekre, ezek határideje azonban rendszerint nagyon szűk, leggyakrabban egy hónapon belüli. A felhívásokat a PHARMAC saját e-tender felületén is közzéteszik, ahol az érdeklődő cégek regisztrálhatnak is, így a továbbiakban automatikus értesítést kapnak a kiírt pályázatokról. A piac iránt érdeklődő vállalatoknak mindenképpen ajánlható a regisztráció, illetve a honlapok figyelemmel követése. Évente egyszer, november elején teszi közzé a PHARMAC a generikus gyógyszerek beszerzésére vonatkozó nagy összegű tender­felhívását, melynek beadási határideje december 15. Egy-egy termék nyertes pályázója általában három évre kapja meg a kizárólagos beszállítói megbízást.

 

3. Magyar érdekek

 

Az országban engedélyezett gyógyszerek és orvosi műszerek biztonságáért felelős hatóság a New Zealand Medicines and Medical Devices Safety Authority (Medsafe). Gyógyszerek és gyógy­hatású készítmények új-zélandi forgalomba csakis a Medsafe előzetes engedélyével kerülhetnek. Az engedélyezési eljárásról részletes tájékoztatók találhatók a hatóság honlapján. A gyógyszer regisztrációs követelmények az európaiakhoz hasonlóak. Fontos tudni, hogy – kevés kivételtől eltekintve – a gyógynövény-készítmények, illetve az üzletekben is szabadon árusítható gyógy­hatású készítmények (mint. pl. torokfájást enyhítő cukorkák) forgalmazása is a Medsafe tanúsítványát igényli. A Medsafe biztonsági tanúsít­ványán túl az orvosi rendelvényre adható gyógyszerek importja és exportja is engedélyhez kötött. Az Egészségügyi Minisztériumban működő gyógyszerellenőrzési csoport (Medicines Control) felelős a kereskedelmi szállítmányok engedélyezéséért. A Medsafe honlapján ellenőrizhető, hogy adott hatóanyag a vényköteles kategóriába tartozik-e.

 

Orvosi műszerekre általánosságban nincs a fentiekhez hasonló előzetes engedélyezési kötelezettség, de a készülékek importőreinek kötelező a kormányzati online WAND adatbázisba bejelentkezni (ingyenes), megadva a konkrét importálni kívánt terméket is.

 

Az 1981-es gyógyszer törvény (Medicines Act 1981) és végrehajtási rendeletei szabályozzák a gyógyszerek és gyógyításra használható készülékek reklámozását.

 

Egyértelmű piaci lehetőséget jelent a gyógyszerkassza kiadásaiban 13. helyen álló tétel, a vércukorszint-mérő készülékek. Az országban mintegy 120 ezer fő használja ezeket az eszközöket, melyekre az utóbbi időben éves szinten 20-21 millió NZD-t költ a PHARMAC. Az államilag támogatott körbe azonban 2022-ig csak a dél-koreai i-SENS által gyártott négy típus tartozik. Ezen túlmenően lehetőségek adódhatnak magyar gyártók és szolgáltatók számára a következő területeken:

 • analitikai eszközök, berendezések;
 • kórházi fogyóeszközök, mint pl. urológiai és osztómiás zacskók és csövek, kötszerek;
 • ortopédiai implantátumok és segédeszközök;
 • laboratóriumi reagensek;
 • gyógyszerek;
 • általános egészségjavító, immunerősítő gyógynövény-készítmények;
 • informatikai megoldások pl. orvosi döntéstámogatásban, képalkotásban, beteg­irányításban, nemzeti egészségügyi adatbázis kialakításában;
 • klinikai tesztek.

 

Néhány fontosabb szakmai szövetség:

 

Az MTANZ honlapján megtalálható a tagvállaltok listája, ennek segítségével igény esetén gyorsan lehet potenciális importőr, disztribútor vállalatokkal kapcsolatot felvenni.

 

A belföldi konkurensek között kiemelhető vállalatok:

 

A külföldi konkurenciát gyógyszerek tekintetében egyértelműen a globális gyógyszercégek jelentik (a támogatott gyógyszerek terén új-zélandi piaci részesedésüket jól mutatja a 2. melléklet), műszerek, berendezések terén pedig főként a koreai, japán, amerikai és európai gyártók.

 

 

Készítette: Szabó Zoltán, külgazdasági attasé

Wellington, 2018. szeptember 20.

 

 

 

 

1. melléklet:    a gyógyszerkassza kiadásaiban vezető 20 legfontosabb terápiás csoport

                        (kiadás millió NZD-ben, ÁFA és rabatt nélkül)

 

Terápiás csoport

Fő alkalmazási terület

2014

2015

2016

2017

Immunosuppressants and biologics

Autoimmune conditions, arthritis, transplant and biologics for cancer

140,33

154,54

162,29

191,78

Antivirals

Viral infections

14,96

16,64

18,44

118,52

Vaccinations

Vaccinations

42,57

66,45

97,98

97,61

Chemotherapeutic agents

Cancer

70,68

63,95

75,42

83,16

Diabetes

Diabetes

43,07

46,99

50,62

53,87

Inhaled long-acting beta-adrenoceptor agonists

Asthma

48,37

54,13

63,51

52,99

Antithrombotic agents

Stopping blood clots

41,48

50,88

55,41

52,94

Antiretrovirals

HIV/AIDS, viral infections

26,41

29,53

32,72

36,66

Antipsychotics

Mental health (psychoses)

32,89

31,33

33,30

35,58

Antiepilepsy drugs

Epilepsy

30,49

32,23

33,91

35,51

Endocrine therapy

Hormone therapy

10,98

12,83

28,20

31,96

Multiple sclerosis treatments

Multiple sclerosis

9,24

11,36

20,18

24,31

Diabetes management

Blood glucose monitors

17,96

18,59

20,41

20,59

Analgesics

Pain relief

22,42

20,98

28,20

19,16

Anticholinergic agents

Allergies

16,45

17,23

19,12

18,54

Treatments for substance dependence

Addiction

16,84

15,66

15,18

14,85

Antibacterials

Bacterial infections

13,59

13,41

12,35

13,90

Oral supplements/complete diet (nasogastic/gastronomy tube feed)

Special food

9,50

10,05

10,77

12,93

Antidepressants

Mental health (depression)

16,76

15,21

14,76

12,91

Antianaemics

Anaemic conditions

10,12

11,62

12,31

12,51

(Forrás: PHARMAC, https://www.pharmac.govt.nz/about/2017/top-20-therapeutic-groups-2/)

 

 

2. melléklet:    a gyógyszerkassza kiadásaiban vezető 20 legfontosabb beszállító, 2017

                        (bruttó összeg NZD-ben)

 

Helyezés

Beszállító partner

PHARMAC kiadás 2017

1

Abbvie

201 682 029

2

Roche

114 513 805

3

GlaxoSmithKline

106 039 117

4

Pfizer

95 655 140

5

Janssen

71 089 225

6

Novartis Consumer

70 962 878

7

Sanofi-Aventis

50 864 718

8

Mylan New Zealand Ltd

42 549 762

9

Merck, Sharp & Dohme

42 498 886

10

Douglas Pharmaceuticals Ltd

37 202 054

11

AstraZeneca

34 465 575

12

Gilead Sciences

31 684 731

13

Bristol-Myers Squibb

24 637 523

14

CSL Pharmaceuticals NZ Ltd

24 474 777

15

Actavis Pty Limited

22 415 632

16

Pharmaco (NZ) Ltd

21 756 993

17

AFT

18 785 961

18

Eli Lilly & Company (NZ) Limited

18 569 818

19

Novo-Nordisk Pharmaceuticals Ltd

17 810 868

20

Nutricia Ltd

15 510 875

(Forrás: PHARMAC, https://www.pharmac.govt.nz/about/2017/top-20-companies-by-gross-spend-2/)

 


[1] Költségvetési év: július 1-től a következő év június 30-ig.

[2] Az anyagban használt árfolyam a HUF értékek megadásánál: 1 NZD=183 HUF.