Házassági név megváltoztatása

Magyar állampolgár a házassági névviselési formát a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után – akár többször is – módosíthatja. Elvált vagy özvegy családi állapot esetén a névviselés bejelentésére külön nyomtatvány áll rendelkezésre.

A kérelemhez mellékelni kell azoknak a személyeknek az eredeti anyakönyvi kivonatait, akiket a névváltozás érint, illetve akiknek az anyakönyvi bejegyzését a névváltozás miatt javítani kell.

Postai úton is benyújthatja a kérelmet, ez esetben személyazonosságát Magyarország tiszteletbeli konzuli tisztviselője előtt érvényes, fényképpel ellátott igazolvánnyal igazolnia szükséges.

FIGYELEM! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét!

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

•          Adatlap a házassági név megváltoztatásához

•          Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat

•          Eredeti házassági anyakönyvi kivonat

•          Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány

Az eljárás díjköteles, melyről díjtáblázatunkban találnak információt.