Aláírás hitelesítés

Aláírás hitelesítésére személyes megjelenés vagy postai ügyintézés útján kerülhet sor.

 

I. Személyes megjelenés

A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. 
Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak nem áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el!

 

II. Postai ügyintézés

Postai ügyintézés közjegyző közreműködésének igénybe vétele esetében lehetséges. Ennek során a hitelesítendő dokumentumot a nagykövetség által elfogadott közjegyzők valamelyike előtt kell aláírni, majd ezt a dokumentumot postai úton elküldeni a Wellingtoni Magyar Nagykövetség címére, egy személyazonosság megállapítására alkalmas okmány (személy igazolvány, útlevél) másolatával egyetemben. Ezt követően a nagykövetség elvégzi az aláírás diplomáciai felülhitelesítését, és postai úton visszaküldi a dokumentumot a hitelesítést kérőnek.

Az elfogadott közjegyzők listája megtalálható a Wellingtoni Magyar Nagykövetség honlapján a "Konzuli információ" menüpont alatt.

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is. 

Az eljárás díjköteles, melyről díjtáblázatunkban találnak információt.