Születési név megváltoztatása

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti. A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Két lehetséges esete van: a magyar névről magyar névre vagy a magyar névről külföldi hangzású névre változtatás.

Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette.

A szülő családi nevének megváltoztatása – ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri – kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás.

a, Születési név változtatása magyar névről magyar hangzású névre

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

•          adatlap a születési név megváltoztatásához

•          magyar születési anyakönyvi kivonat másolat

•          érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány

b, Születési név megváltoztatása magyar névről idegen hangzású névre

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

•          adatlap a születési név megváltoztatásához

•          magyar születési anyakönyvi kivonat másolat

•          érvényes útlevél 

•          külföldi dokumentum a névváltoztatásról - hiteles fordítással

Mennyi az eljárás díja?

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. január 1-ét követően a születési név módosítása kapcsán az igazgatási szolgáltatási díjat nem a Nagykövetségen szükséges megfizetniük, hanem az ügyintézést megelőzően szükséges átutalással rendezniük az eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala részére az alábbiak szerint:

Átutalás összege: 10.000.- Forint, az átutalás költsége a kérelmezőt terheli!

Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

A külföldről történő utaláshoz szükséges adatok:

Account Holder: Magyar Államkincstár

IBAN: HU94 1002 3002 0029 9592 0000 0000

SWIFT code: MANEHUHB

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

Közlemény: névváltoztatás, névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve

(kiskorú vagy gondokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét).

Az átutalási bizonylatot kérjük, minden esetben szíveskedjenek magukkal hozni/másolatban megküldeni, e nélkül sajnos nem tudjuk befogadni a kérelmeket.  A fenti 10.000 Ft-os előre megfizetett díjon kívül a nagykövetségen a konzuli díjat továbbra is meg kell téríteniük az ügyfeleknek, banki átutalással.

Csekkel vagy készpénzzel való fizetésre nincs lehetőség.

 

Az eljárás díjköteles, melyről díjtáblázatunkban találnak információt.