Magyarország és Új-Zéland 1974. március 30-án írta alá a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok létesítéséről szóló megállapodást. Diplomáciai jelenlétünket 2016 áprilisáig  canberrai nagykövetünk akkreditálásával, valamint tiszteletbeli konzulokon (Wellington, Auckland) keresztül biztosítottuk. Új-Zéland bécsi székhelyű nagykövetségét akkreditálja Magyarországra, továbbá Kanada budapesti nagykövetségén keresztül biztosít konzuli szolgáltatást Magyarországon tartózkodó állampolgárainak.

Új-Zélandnak az Európai Unióval folytatott együttműködése erősítéséhez fűződő érdeke, a nemzetközi szervezetekben folytatott, mindkét ország láthatóságát jelentősen növelő együttműködésünk, a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséből fakadó közös érdekeltség lehetővé tette a folyamatos párbeszéd kialakítását, egyben szükségessé önálló nagykövetség megnyitását az új-zélandi fővárosban. Magyarország wellingtoni nagykövetsége 2016 áprilisában kezdte meg működését.

Új-Zéland export tekintetében a 69., import tekintetében a 72. helyen áll kereskedelmi partner országaink rangsorában. A kétoldalú kereskedelmi forgalmunk értéke az utóbbi években 50-60 millió USD körül stabilizálódott jelentős magyar aktívummal. A kétoldalú kereskedelmi forgalom növeléséhez mindkét fél jelentős tartalékokkal rendelkezik. Exportunkban a gépek és gépi berendezések dominálnak, importunkban az alapanyagok és feldolgozott termékek képviselték a legnagyobb részaránytx0.

Magyarország és Új-Zéland közötti termék-külkereskedelem főbb termékcsoportjai

Megnevezés

Részesedés

 

az importból

Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő; makadámsalak, kohósalak; kátrányozott makadám; építőkövek szemcséje, szilánkja és pora

24,2

Összetett szerkezeti elemek vasból vagy acélból

14,1

Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék; mindezek alkatrészei és tartozékai

13,6

Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is

13,1

Étrend kiegészítők, élelmiszer alapanyagok, élelmiszer adalékanyagok

4,8

Mérleg, 50 mg-nál nem érzékenyebb; súly bármilyen mérleghez

3,9

Bor friss szőlőből; szőlőmust (kivéve a szőlőlevet)

3,4

Vezetékes (vivőfrekvenciás és digitális) távbeszélő és távíró készülék; videótelefon; mindezek alkatrésze

3,1

Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve (kivéve a hüvelyeseket)

2,2

Egyedi feladatokra szolgáló elektromos gépek és készülékek

2,0

az exportból

Személygépkocsi és más gépjármű, amelyet elsősorban személyszállításra terveztek

62,5

Mező-, kert- vagy erdőgazdasági betakarítógép; kaszáló gép; mezőgazdasági terméket tisztító, válogató vagy osztályozó gép

4,5

Alkatrész és tartozék gépjárműhöz

3,5

Porszívó, beleértve a száraz- és nedvesporszívót

3,5

Áramkör kapcsolására és védelmére szolgáló készülékek, max. 1000 V feszültségre

3,2

Pótkocsi és félpótkocsi; nem önjáró közúti jármű; mindezek alkatrésze

2,3

Centrifuga; folyadék vagy gáz szűrésére és tisztítására szolgáló készülék

2,2

Számológép és számolófunkcióval rendelkező zsebméretű adatrögzítő-, előhívó- és megjelenítőgép; könyvelőgép, postai bérmentesítőgép, jegykiadó gép és hasonló számolószerkezettel; pénztárgép

1,9

Gép és berendezés, amely anyagnak hőmérséklet változás által való kezelésére szolgál; átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő

1,5

 

A magyarországi új-zélandi tőkebefektetések állománya 2016-ban közel 20 millió EUR volt.  Legjelentősebb új-zélandi befektetés az AHI Roofing cég 2009-ben Várpalotán felépített üzeme, amely préselt lemez és kőzúzalék összetételű, speciális tetőfedő elemeket gyárt. A befektetés az Európában megvalósuló új-zélandi gazdasági tevékenység legnagyobb siker­története.

Ígéretes lehetőségek vannak a tudományos, technológiai (űripar), turizmus, valamint filmipar területén.

Az utóbbi években jelentősen bővültek a két ország közötti egyezményes kapcsolatok. 2002-ben megállapodás született Magyarország és Új-Zéland között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről, ennek értelmében a 90 napot nem meghaladó látogatások esetében vízummentes beutazásra van lehetősége mindkét ország állampolgárainak a másik ország területére.

2013 áprilisában Magyarország és Új-Zéland között hatályba lépett az ún. diákmunka-egyezmény (Working Holiday Scheme - WHS) vízumrendszer, amelynek keretében összesen 100-100 fő magyar és új-zélandi 18 és 35 közötti fiatal számára van lehetőség tanulás, tapasztalatszerzés és kedvezményes munkavállalás céljával maximum 12 hónapot tölteni egymás országában.

Új-Zélandon mintegy 3000 fős magyar diaszpóra él, akik sikeresen beilleszkedtek a helyi társadalomba, aktívan részt vesznek a politikai, a gazdasági és a tudományos életben. A nagykövetség kiemelt céljának tekinti, hogy elősegítse az új-zélandi magyarság nyelvi és kulturális kötődésének megőrzését.  

A két ország kapcsolatának kiemelkedő eseménye volt Áder János köztársasági elnök 2016. november 14-17-i hivatalos új-zélandi látogatása.